Välkommen till LTU:s student-kårers rapport-system

För att bättre kunna hålla reda på ärenden och hjälpa dig till snabbare lösningar på dina problem använder vi ett supportsystem där ditt ärende sparas som en "ticket". Varje ärende får ett unikt nummer som du kan använda för att se hur det går för ditt ärende och få respons online. Vi behåller komplett historik och arkiverar dina ärenden så du när som helst kan komma åt alla dina ärenden.

Det enda som krävs är att du anger en korrekt emailadress.

Open a New Ticket

Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status

We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!