Open a New Ticket

Please fill in the form below to open a new ticket.

Kontaktinformation

I formuläret nedan är det viktigt att du anger en korrekt emailadress för att vi skall kunna kontakta och hjälpa dig. Är ditt ärende känsligt och du inte vill uppge ditt namn så fyll bara i "Anonym" (utan citattecken) istället för namn i formuläret. Du måste fylla i samtliga stjärnmärkta* fält i formulären på denna sida.

Help Topic

Välj det område ditt ärende rör

För att öppna ett ärende behöver du ange din Sektionstillhörighet. Kolla upp din sektionstillhörighet här:
Utbildningar - Luleå Studentkår
Utbildningar - Teknologkåren

Ärendedetaljer

Ange din sektionstillhörighet/utbildningsområde
Program måste anges, om du studerar fristående kurser fyll i FRISTÅENDE.
Kurskod måste anges
Sammanfattning:
Drop files here or choose them

CAPTCHA Text:

   Enter the text shown on the image.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!